Hornystart.nl dochtersites

Onderdeel van Hornystart.nl

Begin || Contact || Dochtersites || Toplijst || Eigen dochtersite? || Zoeken

Aanmelden voor een eigen dochtersite:
Dochtersite.hornystart.nl
Uw naam
Uw e-mail adres
Wachtwoord
Wachtwoord (herhalen)

De volgende regels zijn van toepassing:

- Minimaal 20 links binnen 2 weken na aanmelden (iframes, plaatjes ed worden niet mee berekend).
- Je mag net zoveel verschillende hornystarts aanmaken die je wil, mits goed onderhouden.
- Geen links naar discriminerende sites.
- Geen kinderporno, dierensex of andere links naar sites die bij de Nederlandsewet verboden zijn!.
- Hornystart kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens,
winstderving, verlies van omzet, tijd, of voor indirecte, bijkomende of enigerlei andere schade,
ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.
- Je bent zelf VOLLEDIG juridisch verantwoordelijk voor de inhoud van je pagina. Wij behouden ons
nadrukkelijk het recht voor om je pagina te verwijderen indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd.